موضوع جستجو: sodium citrate - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سیترات سدیم : تری سدیم سیترات یا همان سیترات سدیم یک نوع مکمل غذایی مفید است که در بیشتر مواد غذایی وجود دارد.‏ فرمول شیمیایی سدیم سیترات Na3C6H5O7 می­باشد و به