موضوع جستجو: guar gum - ۱ مورد پیدا شد

۱ . گوارگام : گوارگام ‎(guar Gum)‎ یک افزودنی خوراکیست که مصارف بسیار زیادی در صنعت مواد غذایی، دارویی و آرایشی دارد. گوارگام به صورت پودری سفید مایل به زرد رنگ و