موضوع جستجو: RZBC - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اسید سیتریک خشک : اسید سیتریک (Citric Acid) ‎یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی با فرمول شیمیایی C6H8O7 است که در‎مرکبات بخصوص  پرتقال و لیموترش وجود دارد. از این ماده که