موضوع جستجو: هیپوکلریت کلسیم - ۴ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر هندی : هیپوکلریت کلسیم یا پرکلرین ماده ایست سفید رنگ با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی کردن آب و سایر محلول های آلوده بکار میرود. بسیاری از مردم هیپوکلریت کلسیم
۲ . پودر کلر ژاپنی : هیپوکلریت کلسیم یا پرکلرین پر مصرف ترین ماده برای تصفیه آب در استخر های شنا است. این ماده با ضدعفونی و میکروب کشی آب، موجب جلوگیری ‏از انتقال
۳ . پودر کلر ایرانی : یا کلسیم هیپوکلریت پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی کردن آب و سایر ‏محلول های آلوده بکار میرود و بوی زننده وتندی دارد که مجاری تنفسی
۴ . قرص کلر آمریکایی : یا همان هیپوکلریت کلسیم ماده ای سفید رنگ است که خاصیت ضدعفونی کنندگی و گند زدایی دارد و بوی بسیار زننده و تندی دارد و برای ضدعفونی کردن آب، بخصوص