موضوع جستجو: سیتریک انساین - ۳ مورد پیدا شد

۱ . اسید سیتریک آبدار : اسید سیتریک یا جوهرلیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیموترش و پرتقال وجود دارد. فرمول شیمیایی آن C6H8O7 می‌باشد. این اسید در قرن هشتم میلادی توسط دانشمند
۲ . سیترات سدیم : با اسید سیتریک مورد استفاده قرار گیرد. سدیم سیترات درآب  ‏قابل حل بوده اما در اتانول غیر قابل حل می­باشد. سیترات سدیم غیرسمی بوده و خنثی است و ‏واکنش پذیری
۳ . اسید سیتریک خشک : اسید سیتریک (Citric Acid) ‎یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی با فرمول شیمیایی C6H8O7 است که در‎مرکبات بخصوص  پرتقال و لیموترش وجود دارد. از این ماده که به