موضوع جستجو: ینزوات سدیم نوشابه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بنزوات سدیم : بنزوات سدیم یک ماده‌ی نگهدارنده‌ی غذایی است که از فعالیت باکتری‌ها و قارچ‌ها جلوگیری می‌کند. در صنایع غذایی یکی از مهمترین پارامتر ها، بالا بردن زمان ماندگاری محصولات