موضوع جستجو: گوار گام الترافاین - ۱ مورد پیدا شد

۱ . گوارگام : بالای گیاه گوار در برابر شرایط جوی نامساعد نظیر کم آبی، تابش شدید نور آفتاب، زمینهای سفت و سنگی و...  باعث شد تا این محصول در سال 1903 میلادی در