موضوع جستجو: گوارگام عبد القادر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . گوارگام : گوارگام ‎(Guar Gum)‎ یک افزودنی خوراکیست که مصارف بسیار زیادی در صنعت مواد غذایی، دارویی و آرایشی دارد. گوارگام به صورت پودری سفید مایل به زرد رنگ و