موضوع جستجو: کلر آمریکایی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر آمریکایی : استفاده از کلر می باشد. بهترین روش برای تعیین میزان کلر مورد نیاز برای ‏ضدعفونی کردن آب، آزمایش کیفیت آب استخر در بازه های زمانی کوتاه مدت و اضافه کردن
۲ . قرص کلر آمریکایی : آنها پودر کلر ۶۵ % ، ۷۰ % و ۹۰ % می باشند. و همچنین قرص کلر نیز وجود دارد که تنها بصورت ۹۰ % می باشد و هرکدام از این
۳ . پودر کلر هندی : با نام کلر می شناسند زیرا درصنایع  تصفیه آب به صورت فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد اما باید در نظر داشت که این ماده در واقع نوع جامد کلر