موضوع جستجو: کلر آب آشامیدنی - ۵ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر هندی : با نام کلر می شناسند زیرا درصنایع  تصفیه آب به صورت فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد اما باید در نظر داشت که این ماده در واقع نوع جامد کلر
۲ . پلی آلومینیوم کلراید :  پلی آلومینیوم (poly aluminium chloride) کلراید یکی از نمک های آلومینیوم است که به عنوان عامل منعقد کننده در صنایع تصفیه آبهای آشامیدنی ‏و یا فاضلاب های شهری
۳ . رزین های تبادل یونی : رزین ماده­ای طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک بوده و معمولاً در الکل قابل حل بوده اما در آب حل نمی شود. رزین به صورت طبیعی از
۴ . پودر کلر آمریکایی : استفاده از کلر می باشد. بهترین روش برای تعیین میزان کلر مورد نیاز برای ‏ضدعفونی کردن آب، آزمایش کیفیت آب استخر در بازه های زمانی کوتاه مدت و اضافه کردن
۵ . پودر کلر ایرانی : اضافه کردن کلر به آبها، جهت تامین آب مصرفی ‏بهداشتی شهروندان نموده است.‏ پرکلرین یا کلسیم هیپوکلریت پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی کردن آب و سایر