موضوع جستجو: کلرید کلسیم خوراکی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کلرید کلسیم خوراکی : کلسیم یا کلرید کلسیم یک ترکیب شیمایی متشکل ازکلسیم و کلر است که سفید رنگ می باشد و در آب بسیار محلول است. انحلال این ماده در آب با تولید
۲ . رزین های تبادل یونی : رزین ماده­ای طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک بوده و معمولاً در الکل قابل حل بوده اما در آب حل نمی شود. رزین به صورت طبیعی از