موضوع جستجو: کات کبود - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سولفات مس : مس یا کات کبود، یک ترکیب شیمیایی است که به طور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده که در اصل از خانواده نمکهاست، مجموع چند ترکیب
۲ . قرص کلر آمریکایی : پرکلرین یا همان هیپوکلریت کلسیم ماده ای سفید رنگ است که خاصیت ضدعفونی کنندگی و گند زدایی دارد و بوی بسیار زننده و تندی دارد و برای ضدعفونی