موضوع جستجو: پودر کلر ایرانی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر ایرانی : کلسیم هیپوکلریت پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی کردن آب و سایر ‏محلول های آلوده بکار میرود و بوی زننده وتندی دارد که مجاری تنفسی را
۲ . پودر کلر هندی : به صورتهای پودر کلر، کلر مایع و کلر گازی (کپسول کلر) در بازار عرضه می گردد. کلر یا پرکلرین وارداتی با خلوص 65 ، 70 و یا90 درصد می باشند. پرکلرین
۳ . سولفات مس : سولفات مس یا کات کبود، یک ترکیب شیمیایی است که به طور وسیعی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده که در اصل از خانواده نمکهاست،