موضوع جستجو: سیترات TTCA - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سیترات سدیم : تری سدیم سیترات یا همان سیترات سدیم یک نوع مکمل غذایی مفید است که در بیشتر مواد غذایی وجود دارد.‏ فرمول شیمیایی سدیم سیترات Na3C6H5O7 می­باشد و به طور طبیعی
۲ . اسید سیتریک خشک : ایجاد نمک سیترات از محلول می شود. ‎سپس‎ ‎سدیم سیترات‎ ‎با ‏اسید سولفوریک برای تولید اسید سیتریک بکار میرود. قندهای مورد استفاده برای اسید سیتریک می توانند از نیشکر، ذرت