موضوع جستجو: خرید اکالیپتوس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . منتول : یکی از گیاهان دارویی پرکاربرد که در درمان سر درد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد منتول نام دارد. این گیاه دارویی که ‏بدون ضرر می باشد از