موضوع جستجو: استار کلن - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر ژاپنی : هیپوکلریت کلسیم یا پرکلرین پر مصرف ترین ماده برای تصفیه آب در استخر های شنا است. این ماده با ضدعفونی و میکروب کشی آب، موجب جلوگیری ‏از انتقال