صنایع غذایی و دارویی

این محصولات شامل افزودنی های مواد غذایی می باشند که باعث بهبود کیفیت، افزایش طول عمر، ایجاد طعم و رنگ مطبوع  و همچنین نگهدارنگی بیشتر مواد خوراکی می شوند.

 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  شیرین کننده آسپارتام | فروش آسپارتام | شیرین کننده مصنوعی | قیمت آسپارتام | آس سولفام |Aspartam
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش سدیم بنزوات | بنزوات سدیم خوراکی | قیمت بنزوات سدیم | بنزوات سدیم نگهدارنده غذایی
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش اسکوریک اسید | ویتامین ث خوراکی | قیمت اسید آسکوربیک چینی | ویتامین C
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش مالتو دکسترین خوراکی | بهترین قیمت مالتودکسترین | مالتودکسترین و دکستروز چینی | مالتو فودگرید
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش گوارگام | گوارگام هندی | صمغ گوار هند | قیمت گوار گام
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش انواع اسید سیتریک خشک| اسید سیتریک آنهیدروز | قیمت اسید سیتریک خشک و آبدار چینی| خرید جوهر لیمو آبدار و خشک
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش تری سدیم سیترات | سیترات سدیم چینی |مناسبترین قیمت سیترات خوراکی | سیترات TTCA | سیترات انساین
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش سی ام سی | کربوکسی متیل سلولز خوراکی |قیمت C.M.C | خرید ثعلب خوراکی
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش انواع کلرید کلسیم 77% و کلرید کلسیم 95% خوراکی | خرید کلسیم کلرید غذایی | بهترین قیمت کلسیم کلرید 77درصد و 94درصد
 • { PRODUCT_PRICE } : ریال
  فروش سوربات پتاسیم | potassium sorbate | سوربات پتاسیم خوراکی | سوربات چینی